BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các cấp Hội phụ nữ Tây Ninh: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập

Cập nhật ngày: 11/07/2009 - 06:16

Phụ nữ tổ 4, ấp Thuận Tân, xã Truông Mít thực hiện phong trào “Góp xi măng xây dựng mái ấm tình thương”

Trong 6 tháng qua, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục duy trì phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình, đã có 1.205 chị khá giúp 1.352 chị nghèo về giống, vốn, diêm, tro, phương tiện sản xuất với tổng trị giá hơn 1,126 tỷ đồng và hơn 2.800 ngày công lao động.

Nhằm giúp chị em phụ nữ nghèo vay vốn, ứng dụng KHKT tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; các cấp Hội phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông, nông trường cao su tổ chức các buổi toạ đàm trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, mở các lớp chuyển giao khoa học – kỹ thuật, dạy may công nghiệp, đan vỉ tráng bánh…

Các cấp Hội cũng đã duy trì 875 tổ/13.509 thành viên và thành lập mới 67 tổ/835 thành viên, gồm các tổ giúp nhau như: góp vốn xoay vòng, mua sắm tài sản, liên kết sản xuất, tổ đám giỗ, tổ ngành nghề truyền thống… giới thiệu 1.105 chị vào làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh

Ngoài ra, các cấp Hội còn tranh thủ huy động, khai thác các nguồn vốn từ ngân hàng, các tổ chức quốc tế, vốn "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo", vốn quỹ Hội… giúp chị em phát triển kinh tế. Tính đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn Hội Phụ nữ trực tiếp quản lý được 842 tổ/22.937 hộ vay với tổng số tiền hơn 196,191 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đỡ nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đ. Hoàng Thái