Xã hội   Tây Ninh chung tay phòng chống Covid-19

Các địa phương thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải phát sinh liên quan đến Covid-19 

Cập nhật ngày: 21/09/2021 - 15:19

BTNO - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), kể từ khi dịch bệnh Covid-19 đợt thứ 4 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp, từ ngày 6 đến ngày 11.9.2021, Sở TNMT triển khai hướng dẫn các văn bản, quy định mới trong việc thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải phát sinh cũng như công tác hướng dẫn xử lý thi hài tử vong do dịch Covid-19 đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra 3 đơn vị có chức năng đang thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép (Công ty CP môi trường Xanh Việt Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê Phương, Công ty CP môi trường Thái Tuấn).

Thu gom rác thải tại khu vực phong tỏa do dịch bệnh Covid-19.

Qua kết quả làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra 3 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở TNMT nhận thấy, công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, khu cách ly y tế tập trung, khu vực phong tỏa, phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phân công bộ phận chuyên môn thực hiện tốt việc trang bị, bố trí đầy đủ các túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm có biểu tượng cảnh báo theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 5.8.2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19” và ký hợp đồng với đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại bảo đảm không để tồn đọng rác thải tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, khu cách ly y tế tập trung, khu vực phong tỏa, phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Các đơn vị được UBND các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng thu gom, xử lý, rác thải lây nhiễm trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện, trung tâm y tế điều trị Covid-19, khu cách ly y tế tập trung, khu vực phong tỏa, không để xảy ra việc tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua (ít nhất là 1 lần/tuần nhiều nhất là 5 lần/tuần)

Tuy nhiên, ngoài những mặt làm được trong thời gian qua, công tác xử lý chất thải liên quan đến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn một bất cập cần phải được UBND tỉnh chỉ đạo để thống nhất thực hiện. Trong đó, về giá xử lý chất thải y tế nguy hại, hiện nay tỉnh chưa có đơn giá xử lý chất thải y tế nguy hại để áp dụng chung trên địa bàn nên mỗi địa phương, các bệnh viện dã chiến, bệnh viện, trung tâm y tế điều trị Covid-19 ký hợp đồng xử lý với giá khác nhau, dao động từ 6.000 đồng/kg đến 26.000 đồng/kg, tùy thuộc vào khoảng cách, tần suất, số điểm thu gom, khối lượng, thành phần chất thải phát sinh, … Từ đó dẫn đến việc thanh quyết toán gặp nhiều khó khăn.

Về giá dịch vụ vệ sinh,  hiện nay do Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Gia Hưng thực hiện (đơn vị duy nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh) cũng khác nhau, dao động từ 5,5 triệu đồng/ngày đối với khu có quy mô tiếp nhận 80 người, 6,5 triệu đồng/ngày đối với khu có quy mô tiếp nhận 120 người; 7,5 triệu đồng/ngày đối với khu có quy mô tiếp nhận 2.000 người.

Trước những vấn đề bất cập nêu trên, nhằm bảo đảm việc thanh quyết toán kinh phí trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Y tế và Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể về đơn giá dịch vụ trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và đơn giá dịch vụ vệ sinh trong các khu cách ly trên địa bàn.

Về lâu dài, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng đơn giá dịch vụ trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.

Thế Nhân