BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ nông dân Bến Cầu thực hiện mô hình “liên kết 4 nhà”

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 11:00

Giống lúa thuần OM 4900 đã được Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long lai tạo chọn lọc

Vụ đông xuân 2008-2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư quốc gia, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật (BVTV) An Giang và Công ty Phân bón Bình Điền triển khai thực hiện mô hình liên kết “4 nhà” quản lý rầy nâu dịch bệnh trên cây lúa ở cánh đồng xã An Thạnh (Bến Cầu) với diện tích 53 ha.

Từ kết quả đạt được trong vụ đông xuân, các đơn vị nêu trên tiếp tục hỗ trợ nông dân xã An Thạnh thực hiện mô hình liên kết “4 nhà” trong vụ hè thu (tăng lên khoảng 100 ha). Để hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình này, Công ty Phân bón Bình Điền bán thiếu phân bón cho nông dân theo giá gốc, đồng thời hỗ trợ 15% trên số phân bón nông dân mua; Công ty Cổ phần BVTV An Giang bán thiếu lúa giống cho nông dân, với giá 9.900 đồng/kg lúa giống OM 4900 và 9.300 đồng/kg lúa giống OM 4218. Khi thu hoạch xong, nông dân mới trả tiền này; đồng thời Công ty cũng bán thiếu và hỗ trợ nông dân 20% thuốc BVTV. Các đơn vị và ngành chức năng đã cử cán bộ kỹ thuật xuống đồng ruộng hướng dẫn nông dân các phương pháp canh tác mới và hỗ trợ dụng cụ sạ hàng cho nông dân. Hiện nay có khoảng 20% diện tích ruộng trong mô hình “liên kết 4 nhà” được nông dân xuống giống vụ hè thu; trong đó có một số hộ áp dụng phương pháp sạ hàng.

D.H