Các huyện/thị: Triển khai kế hoạch Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

Cập nhật ngày: 20/04/2012 - 03:39

(BTNO)- * Thị xã: Sáng 19.4.2012, Thị xã tổ chức họp triển khai kế hoạch Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hữu Mỹ - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Thị xã chủ trì cuộc họp.

Hiện Thị xã có gần 800 doanh nghiệp, hơn 10.000 hộ kinh doanh cá thể, gần 300 đơn vị hành chính sự nghiệp và hơn 60 cơ sở tôn giáo

Theo đó, đối tượng, đơn vị điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn. Nội dung điều tra gồm những thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh; tình hình hoạt động; ứng dụng công nghệ thông tin và tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp.

Để thực hiện cuộc tổng điều tra, Thị xã sẽ thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra các xã, phường; tiến hành xác định địa bàn điều tra theo khối đơn vị gồm: khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo; lập danh sách đơn vị điều tra; tuyển dụng điều tra viên và tổ trưởng. Đồng thời tổ chức 3 lớp tập huấn cho Ban chỉ đạo, giám sát viên, điều tra viên và tăng cường công tác tuyên truyền về Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

Được biết, trên địa bàn Thị xã hiện có gần 800 doanh nghiệp, hơn 10.000 hộ kinh doanh cá thể, gần 300 đơn vị hành chính sự nghiệp và hơn 60 cơ sở tôn giáo.

Huy Hoàng

* Tân Châu: Trong thời gian 02 ngày, từ 19 – 20.4.2012, Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp huyện quán triệt, triển khai đến Ban chỉ đạo, điều tra viên 12 xã/thị trấn, giám sát viên về công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 như: Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012; quán triệt nội dung, kế hoạch tổng điều tra, tập huấn phương án, các quy trình, nội dung của các loại phiếu điều tra. Qua đó để các thành viên Ban chỉ đạo, các điều tra viên, giám sát viên nắm bắt được cách thức tổ chức, phương pháp thực hiện, giúp Ban chỉ đạo huyện, xã thực hiện tốt cuộc tổng điều tra.

Đại biểu dự hội nghị triển khai tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính,

sự nghiệp huyện

Theo số liệu báo cáo thống kê, trên địa bàn huyện Tân Châu hiện có 238 doanh nghiệp; 5.780 cơ sở cá thể; 182 cơ sở hành chính, sự nghiệp; 24 cơ sở tôn giáo.

Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu… đáp ứng yêu cầu quản lý các cấp, ngành trung ương và địa phương.

Cuộc tổng điều tra các đơn vị khối doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 1.4 – 31.5.2012; các khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo được thực hiện từ ngày 1.7– 30.7.2012.

Ngọc Mến