BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Tây Ninh: Đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 15/03/2012 - 05:10

Theo số liệu của Tỉnh uỷ Tây Ninh, đến nay (đầu tháng 3.2012), trên địa bàn tỉnh đã hình thành được 8 khu công nghiệp, với tổng diện tích là 5.644 ha; 2 khu kinh tế cửa khẩu, với diện tích là 55.283 ha và 20 cụm công nghiệp, với diện tích là 1.996,8 ha.

Với các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu này, tỉnh Tây Ninh đáp ứng được yêu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp. Cụ thể, trong 8 khu công nghiệp đã được Chính phủ cho phép thành lập, hiện có 4 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động và đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mời gọi các nhà đầu tư. Tính đến đầu tháng 3. 2012 đã thu hút được 172 dự án đầu tư vào 4 khu công nghiệp này. Trong đó có 131 dự án đầu tư nước ngoài, với vốn đăng ký là 982,93 triệu USD và 41 dự án đầu tư trong nước, với vốn đăng ký 3.089 tỷ đồng. Hiện nay đã có 149 dự án đi vào hoạt động, thu hút được khoảng 49.000 lao động, trong đó 70% lao động của Tây Ninh, số còn lại từ các tỉnh thành khác đến.

Các khu công nghiệp ở Tây Ninh đã thu hút được khoảng 49.000 lao động

4 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là Khu Công nghiệp Trảng Bàng (bao gồm Khu Chế xuất- Công nghiệp Linh Trung III nằm trên địa bàn xã An Tịnh); Khu Liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời (nằm trên địa bàn 2 huyện Gò Dầu và Trảng Bàng); Khu Công nghiệp-dịch vụ Bourbon An Hoà (huyện Trảng Bàng) và Khu Công nghiệp Chà Là (Dương Minh Châu). Khu Công nghiệp Trảng Bàng có diện tích 393 ha, đã thu hút được 117 dự án đầu tư nước ngoài và 32 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 431,34 triệu USD và 2.240,75 tỷ đồng. Đến nay diện tích đất đã cho thuê là 221,2 ha, tỷ lệ lắp đầy 83,4%. Khu Liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời có diện tích đất công nghiệp là 2.200 ha. Đến nay đã đền bù giải phóng mặt bằng 1.300 ha. Hiện nay nhà đầu tư đang tiến hành xây dựng hạ tầng và đã thu hút được 3 dự án đầu tư nước ngoài, 3 dự án đầu tư trong nước, với vốn đầu tư 460 triệu USD và 611 tỷ đồng; diện tích đất đã cho thuê 89 ha. Khu Công nghiệp-dịch vụ Bourbon An Hoà có diện tích đất công nghiệp 760 ha, đến nay cơ bản đã đền bù xong. Nhà đầu tư đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và đã thu hút được 9 nhà đầu tư nước ngoài và 6 dự án đầu tư trong nước, với vốn đăng ký 38,59 triệu USD và 237,34 tỷ đồng; diện tích đất đã cho thuê 20,7 ha. Khu Công nghiệp Chà Là đã có 2 nhà đầu tư nước ngoài, với vốn đăng ký 53 triệu USD; diện tích đất cho thuê 20,35 ha.

4 khu công nghiệp còn lại là Khu Công nghiệp Bàu Hai Năm (xã Gia Lộc –Trảng Bàng), có diện tích 200 ha; Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh (Gò Dầu) có diện tích 250 ha; Khu Công nghiệp Gia Bình (Trảng Bàng) có diện tích 200 ha và Khu Công nghiệp Ninh Điền (Châu Thành) có diện tích 300 ha. Đến nay 4 khu công nghiệp này đã có nhà đầu tư và đang thực hiện thủ tục để triển khai xây dựng hạ tầng. Trong 20 cụm công nghiệp đã được quy hoạch, thì có 7 cụm đã có chủ đầu tư hạ tầng (diện tích 704,9 ha) và đã có 5 dự án đầu tư (3 nước ngoài, 2 trong nước), với vốn đăng ký 13 triệu USD và 173,9 tỷ đồng.

Về phát triển kinh tế cửa khẩu, Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có diện tích quy hoạch là 21.283 ha. Trong đó Khu Đô thị -Thương mại - Công nghiệp cửa khẩu Mộc Bài là 1.356 ha. Đến nay thu hút được 43 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 100,125 triệu USD và 6.468,5 tỷ đồng. Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát diện tích được quy hoạch là 34.000 ha, trong đó khu đô thị trung tâm là 728 ha. Đến nay đã thu hút được 11 dự án đầu tư trong nước, với số tổng vốn đăng ký 343, 16 tỷ đồng. Mục tiêu hiện nay của tỉnh là tập trung đầu tư để phát triển hai khu kinh tế cửa khẩu này, với vai trò là trung tâm hạt nhân, cùng với các cửa khẩu khác, tạo ra một không gian thương mại đồng bộ, hợp lý nhằm phát triển mạnh lợi thế thương mại qua các cửa khẩu với Campuchia.

Tây Ninh có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển đa dạng về kinh tế-xã hội. Lãnh đạo Tây Ninh mời gọi và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với Tây Ninh.

D.H