BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các khu KT tỉnh Tây Ninh: Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2 tỷ USD

Cập nhật ngày: 25/08/2011 - 10:55

Một góc Khu Chế xuất Linh Trung 3

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, trong tháng qua- từ ngày 15.7 đến ngày 15.8.2011, Ban quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Trong đó có 1 dự án sản xuất gạo thành phẩm tiêu chuẩn thuộc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với tổng vốn đăng ký là 54,3 tỷ đồng (diện tích hơn 2 ha). Dự án còn lại là xây dựng bãi đậu xe Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát với tổng vốn đăng ký là 56 tỷ đồng, trên diện tích 4,73 ha.

Như vậy, tính đến giữa tháng 8.2011, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã có 236 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 135 dự án đầu tư nước ngoài và 101 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký tương đương 2,038 tỷ USD. Trong đó có 151 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm 107 dự án đầu tư nước ngoài và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 863,27 triệu USD, chiếm 64% tổng số dự án và 42,4% tổng vốn đăng ký. Đồng thời trên địa bàn tỉnh cũng có 11 dự án đầu tư đang tạm ngưng hoạt động, trong đó có 9 dự án đầu tư nước ngoài và 2 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 29,4 triệu USD. Hiện có 19 dự án đầu tư đang triển khai xây dựng, trong đó có 8 dự án đầu tư nước ngoài và 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 109 triệu USD. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 55 dự án đầu tư chưa triển khai xây dựng, trong đó có 11 dự án đầu tư nước ngoài và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 1,036 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng số dự án và chiếm đến 50,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh đã tạo công ăn việc làm cho hơn 46.000 lao động, trong đó có 860 lao động nước ngoài. Trong tháng 8 năm nay, kim ngạch xuất khẩu ở các dự án đầu tư ước thực hiện được 35 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện đạt 25,4 triệu USD. Trong thời gian gần đây, Tây Ninh ngày càng tăng cường công tác quảng bá và giới thiệu về môi trường đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư. Đồng thời các đơn vị chức năng tăng cường hỗ trợ các công ty hạ tầng trong việc cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư liên hệ tìm địa điểm đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Kết quả, ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến với Tây Ninh.

Sơn Trần