Kinh tế   Kinh tế

Các lò gạch đất sét nung tạm dừng chuyển đổi công nghệ Hoffman sang Tuynen 

Cập nhật ngày: 18/06/2021 - 20:34

BTNO - Lý do để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18.8.2020.

Các lò gạch Tuynel tạm chưa chuyển sang công nghệ Hoffman nhưng phải áp dụng công nghệ giảm mức tiêu hao năng lượng lò nung sản xuất đất sét nung theo quy định ( ảnh minh họa)

Ngày 7.10.2020, UBND tỉnh có quyết định số 2274 về việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo quyết định này, có 34 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung phải chấm dứt hoạt động và tự tháo dỡ các lò gạch sử dụng công nghệ Hoffman kể từ ngày 15.10.2020 và 43 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi công nghệ Hoffman sang Tuynen tự tháo dỡ các lò gạch Hoffman kể từ ngày 15.10.2020.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đang hoạt động theo công nghệ Hoffman, lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch nằm ngoài danh sách cơ sở sản xuất gạch đất sét nung nêu trên.

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh thực hiện nghiêm túc lộ trình chuyển đổi công nghệ của các lò gạch nung theo chủ trương của Chính phủ, kết quả đến nay không còn lò gạch thủ công lạc hậu, phần lớn đã chuyển đổi sang công nghệ tiên tiến hơn, sử dụng các nguyên, vật liệu thân thiện, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Có 46 lò gạch chuyển sang công nghệ gạch Tuynen; phần còn lại các lò gạch Hoffman không sử dụng nguyên liệu hóa thạch, đảm bảo tiêu chí tiêu hao nhiệt năng.

Ngày 24.11.2020, tại cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh về báo cáo tiếp xúc các doanh nghiệp sản xuất gạch, Sở Xây dựng có Tờ trình số 3461/TTr-SXD về báo cáo kết quả đối thoại các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung và điều chỉnh thời gian gia hạn hoạt động, chuyển đổi công nghệ, thời gian ngừng hoạt động lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2021). Các đại biểu và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến phân tích và ý kiến kết luận của ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh.

Các lò gạch Tuynel tạm chưa chuyển sang công nghệ Hoffman nhưng phải áp dụng công nghệ giảm mức tiêu hao năng lượng lò nung sản xuất đất sét nung theo quy định ( ảnh minh họa)

Cuộc họp thống nhất hủy bỏ việc thực hiện Quyết định số 2274/QĐUBND ngày 7.10.2020 của UBND tỉnh. Lý do để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18.8.2020.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh quy trình hủy bỏ Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 7.10.2020 theo quy định. Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 theo tinh thần Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đánh giá và áp dụng công nghệ giảm mức tiêu hao năng lượng lò nung sản xuất gạch đất sét nung theo quy định.

Thiên Tâm