Các ngày nghỉ lễ năm 2021 

Cập nhật ngày: 28/11/2020 - 16:40

Năm 2021, người lao động được nghỉ 19 ngày, trong đó Tết Dương lịch 3 ngày, Tết Âm lịch 7 ngày, dịp Quốc khánh 4 ngày.

NguồnBHT