BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các quỹ TDND ở Tây Ninh: Đứng vững và phát triển

Cập nhật ngày: 13/02/2011 - 11:51

Tính đến nay, Tây Ninh đã thành lập 18 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), thu hút trên 27.300 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động trên 470 tỷ đồng (bình quân nguồn vốn đạt 26 tỷ đồng/quỹ) tăng 27,8% so cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý nguồn vốn tự có gần 97 tỷ đồng chiếm 20,6%/tổng nguồn, vốn huy động trên 351 tỷ đồng chiếm 74,6% tổng nguồn, dư nợ cuối năm 2010 các quỹ trên 417 tỷ đồng chiếm 88,7%/tổng nguồn, đã có trên 18.500 lượt thành viên được vay vốn từ quỹ, điều này thể hiện sự ổn định và tin tưởng của người dân vào mô hình QTDND.

Hoạt động giao dịch tại một quỹ TDND

Đến cuối năm 2010 tổng lợi nhuận (chưa tính thuế) của các QTDND cơ sở trên địa bàn đạt gần 6 tỷ đồng. Nhìn chung hoạt động các quỹ đều có lãi, một số QTDND cơ sở đã xây dựng được trụ sở làm việc khang trang, mua sắm xe ô tô phục vụ giao dịch, vận chuyển “hàng”, thực hiện ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng…

Về hoạt động tín dụng, do chủ yếu cho vay trong thành viên nên QTDND có điều kiện sâu sát và đơn giản hoá thủ tục đối với khách hàng vay. Mặt khác, QTDND chủ yếu cho vay món nhỏ, lẻ nên hạn chế rủi ro trong tín dụng.

Trong sự trưởng thành của mô hình QTDND cơ sở Tây Ninh trước hết phải kể đến sự đóng góp, không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên QTD. Thực hiện chủ trương tiêu chuẩn hoá cán bộ, nhân viên QTDND, đến nay số cán bộ, nhân viên có trình độ trung cấp, đại học là 165 người chiếm 67,7%/tổng số cán bộ, nhân viên, số cán bộ nhân viên đang học đại học, trung cấp là 56 người chiếm 24%. Đã có 167 cán bộ, nhân viên QTDND cơ sở đã qua các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành do ngân hàng và Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó sự phát triển của các QTDND cơ sở Tây Ninh không thể thiếu sự đóng góp của 27.317 thành viên của QTD, các thành viên thực hiện chức năng ban đầu, cùng hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau xây dựng mô hình QTDND cùng phát triển.

NGUYỄN DŨNG