Các tín đồ, du khách háo hức về dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn

Các tín đồ, du khách háo hức về dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn
Các tín đồ, du khách háo hức về dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn
Các tín đồ, du khách háo hức về dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn

Bài, ảnh: Hồng Thu

Thiết kế: Ngọc Trâm