BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các tỉnh được sử dụng vốn Nhà nước đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 17/04/2009 - 04:09

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp khi có nhu cầu.

Đây là một trong những quy định mới đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-TTg ngày 21.1.2009, bên cạnh việc tiếp tục cho phép sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đến hết năm 2015.

Về cơ chế tài chính đối với các chương trình trên, căn cứ tổng mức vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2009 đã được phân bổ, trường hợp có nhu cầu đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phân bổ mức vốn cụ thể để đầu tư.

(Theo chinhphu.vn)