BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cách chức Tổng giám đốc đề xuất mua toa tàu cũ từ Trung Quốc

Cập nhật ngày: 04/02/2016 - 06:00

(Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, văn bản của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ sau khi xem xét Văn bản số 283 ngày 29/1/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải về việc “mua, nhập khẩu toa xe hàng C31 đã qua sử dụng của Trung Quốc"; căn cứ Nghị định số 106 ngày 23/10/2015 của Chính phủ" về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ," Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo rõ về Công văn số 1442 ngày 3/6/2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gửi Cục Đường sắt Côn Minh-Trung Quốc trước ngày 4/2/2016. 

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo Tổng công ty và các cán bộ liên quan thuộc Tổng công ty trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội; đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cách chức Tổng giám đốc đối với với ông Nguyễn Viết Hiệp và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan, do trái thẩm quyền trong việc làm văn bản gửi cơ quan nhà nước; không thực hiện đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan có liên quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 12/2/2016./.

Nguồn TTXVN