Cách đưa Hibernate ra Desktop

Cập nhật ngày: 08/05/2011 - 07:08

Hibernate (chế độ ngủ đông) là tính năng rất hữu ích và quá quen thuộc với người dùng Windows, cho phép lưu giữ tình trạng hiện hành của hệ thống khi tắt máy và lần khởi động kế tiếp bạn có thể nhanh chóng trở lại làm việc với các trình ứng dụng đã mở trước đó, thường là khi bạn không muốn đóng các chương trình ứng dụng đang mở mà có việc phải đi đâu đó. Nếu phải thường xuyên làm việc này, bạn nên tiến hành tạo shortcut cho Hibernate trên Desktop hoặc ghim lên Taskbar để thực hiện nhanh hơn.

Các bước thực hiện như sau:

- Đầu tiên, bạn tạo một shortcut mới bằng cách nhấn chuột phải lên vùng trống trên màn hình Desktop, chọn New > Shortcut.

- Khi hộp thoại Create Shortcut hiện ra, trong ô Type the location of the item, bạn nhập vào nội dung sau: C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0. Nhấn Next để tiếp tục.

- Kế tiếp, tại ô Type a name for this shortcut, bạn nhập tên hiển thị cho shortcut (Hibernate Computer chẳng hạn) rồi nhấn Finish để kết thúc.

- Công việc tiếp theo là bạn thay đổi biểu tượng cho shortcut này, nhấn chuột phải vào nó và chọn lệnh Properties trong menu ngữ cảnh.

- Hộp thoại thuộc tính của shortcut hiện ra (Hibernate Computer Properties), bạn chọn thẻ Shortcut rồi nhấn nút Change Icon.

- Trong ô Look for icons in the file, bạn hãy nhập %SystemRoot%\system32\SHELL32.dll rồi chọn một trong các biểu tượng vừa xuất hiện trong khung Select an icon from the list below. Nhấn OK hai lần để xác nhận.

- Cuối cùng, bạn cho shortcut vừa tạo cho vào một vị trí phù hợp trên Desktop hoặc kéo shortcut này lên Taskbar (đối với Windows 7) để tiện khi sử dụng.

- Từ giờ trở đi, khi muốn kích hoạt chế độ Hibernate bạn chỉ việc nhấn chuột vào biểu tượng Hibernate Computer là xong.

H.T (st)