Cách tạo một Folder được bảo mật mà không cần thêm phần mềm phụ

Cập nhật ngày: 25/02/2012 - 12:08

Có rất nhiều phương pháp mà bạn có thể sử dụng để tạo ra một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu, mà hầu hết những phương pháp này đều yêu cầu phải sử dụng đến phần mềm của bên thứ ba. Nhưng với thủ thuật này, bạn có thể ẩn các thư mục của bạn với một tập lệnh nhanh chóng.

Tạo thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu

Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo ra một thư mục sẽ là nơi chứa thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn, đây chỉ là một thư mục bình thường và có thể được đặt ở bất cứ nơi nào và bất cứ tên nào.

Vào thư mục mới được tạo ra và tạo ra tập tin (Text Document) mới.

Mở tài liệu, dán vào đoạn mã sau:

cls @ECHO OFF title Folder Private if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK if NOT EXIST Private goto MDLOCKER :CONFIRM echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N) set/p "cho=" if %cho%==Y goto LOCK if %cho%==y goto LOCK if %cho%==n goto END if %cho%==N goto END echo Invalid choice. goto CONFIRM :LOCK ren Private "HTG Locker" attrib +h +s "HTG Locker" echo Folder locked goto End :UNLOCK echo Enter password to unlock folder set/p "pass=" if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL attrib -h -s "HTG Locker" ren "HTG Locker" Private echo Folder Unlocked successfully goto End :FAIL echo Invalid password goto end :MDLOCKER md Private echo Private created successfully goto End :End

Thay đổi phần PASSWORD_GOES_HERE thành mật khẩu bạn muốn thiết lập. Sau đó lưu file dưới dạng locker.bat.

Sau khi file đã được lưu như một file BAT, bạn có thể xóa file gốc.

Chạy file BAT bằng cách nhấp đúp vào nó, lần đầu tiên chạy file, file này sẽ tạo ra một thư mục với tên gọi là Private. Đây là nơi bạn có thể lưu trữ tất cả những điều bí mật riêng. Sau khi lưu trữ toàn bộ file bí mật, chạy locker.bat một lần nữa.

Bạn sẽ nhận được yêu cầu xác nhận rằng bạn có muốn khóa thư mục hay không, nhấn phím "Y" và Enter để khóa thư mục .

Thư mục Private của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.

Nếu bạn chạy tập lệnh một lần nữa, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu.

Nếu bạn nhập mật khẩu giống như mật khẩu đã thiết lập trong tập lệnh, file Private của bạn sẽ xuất hiện trở lại. Nếu bạn nhập mật khẩu không chính xác tập lệnh sẽ chấm dứt.

Hầu hết mọi người không biết làm cách nào để hiển thị các tập tin hệ thống, nhưng bất cứ ai có chút kinh nghiệm về máy tính cũng có thể nhanh chóng tìm ra những tập tin này trong Folder Options.

Ngoài ra, bất kỳ người sử dụng  nào nếu không thường xuyên bình thường kiểm tra hộp thư sẽ có thể bị choáng ngợp bởi những thông điệp cảnh báo xuất hiện.

Cách thứ hai bạn có thể thực hiện là mở file BAT và đọc mật khẩu. Đó chắc chắn không phải là một cách thực sự an toàn để ẩn các tập tin của bạn, nhanh mà thú vị.

H.T (st)