Cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong Word

Cập nhật ngày: 05/07/2010 - 01:10

Khi viết báo cáo bao giờ cũng cần làm mục lục cho các trang. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tạo mục lục hình và mục lục bảng trong một bài báo cáo vì không có báo cáo nào mà không có hình vẽ hay bảng minh hoạ.

Cách tạo mục lục hình:

1. Chọn menu Format –> Styles and Formating –> Chọn New Style –> Nhập vào tên của Style (ví dụ là HINH )

2. Bôi đen tiêu đề của hình mà bạn muốn đưa vào mục lục –> chọn Style có tên là HINH .

3. Làm như bước 2 đối với tất cả các hình, sau khi làm xong bạn đặt con trỏ ở nơi muốn chèn mục lục hình, rồi chọn menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Table of Figures –> Options –> Chọn style có tên là HINH. Nhấn Ok và bạn sẽ có kết quả mong muốn.

Cách tạo mục lục bảng thì tương tự như tạo mục lục hình:

1. Chọn menu Format –> Styles and Formating –> Chọn New Style –> Nhập vào tên của Style (ví dụ là BANG ) .

2. Bôi đen tiêu đề của bảng mà bạn muốn đưa vào mục lục –> chọn Style có tên là BANG.

3. Đặt con trỏ ở nơi muồn chèn mục lục bảng. Chọn menu Insert -> Reference -> Indexs and Tables –> Chọn Table of Figures –> Chọn Options –> Chọn style có tên là BANG.

Lam Kiều (st)