Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cách tính tiền thừa giờ: Chưa thể áp dụng quy định mới

Cập nhật ngày: 18/04/2013 - 04:58
HTML clipboard

(BTN)- Như tin đã đưa, ngày 8.3.2013, Liên bộ Giáo dục - Đào tạo - Nội vụ và Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC (gọi tắt là Thông tư 07) hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư 07 có hiệu lực kể từ ngày 15.4.2013, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGĐT-BNV-BTC ngày 9.9.2008. Thời hạn Thông tư 07 có hiệu lực đã đến, tuy nhiên hiện các cơ sở giáo dục vẫn chưa thể áp dụng ngay Thông tư này.

Giáo viên mầm non tiếp tục gánh thiệt thòi vì quy định dạy thêm giờ không quá 200 tiết mỗi năm học

Theo bà Bùi Thị Mạnh- Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch của Sở Giáo dục - Đào tạo, trong Thông tư 07 có một điều khoản không rõ ràng. Cụ thể là Điều 3 quy định nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ như sau: Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Điều không cụ thể chính là quy định “các khoản phụ cấp lương”. Hiện nay, tuỳ vào vị trí, chức vụ mà cán bộ quản lý và giáo viên có các chế độ phụ cấp khác nhau, ví dụ: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm và gần đây nhất là phụ cấp thâm niên. Với nhiều khoản phụ cấp như thế, Thông tư cần quy định rõ những khoản phụ cấp lương nào được tính vào tiền làm thêm giờ thì mới có cơ sở để tính toán chứ không thể quy định chung chung.

Mặt khác, nếu phụ cấp thâm niên cũng được gộp vào để tính tiền thừa giờ thì số tiền phải chi trả cho một tiết thừa giờ của những giáo viên lâu năm sẽ rất lớn, bởi vì phụ cấp thâm niên được tính từ năm thứ 5 công tác trở đi, sau đó cứ mỗi năm được cộng thêm một phần trăm.

Sắp tới, các cơ quan liên quan sẽ có văn bản gửi liên Bộ đề nghị nói rõ vấn đề trên mới có thể tính toán được. Trước mắt, các cơ sở giáo dục vẫn áp dụng cách tính tiền dạy thêm giờ theo quy định hiện hành- bà Mạnh cho biết như thế.

HP