BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách tiền lương phải hợp lý, thận trọng, khả thi

Cập nhật ngày: 24/06/2024 - 00:11

BTN - Mấy hôm nay, theo dõi báo chí, truyền thông, tui thấy báo nào cũng nói đến chuyện “Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ 1.7.2024”.

-Ông Bàn Dân ơi, cho tui hỏi chuyện này chút nhen! Mấy hôm nay, theo dõi báo chí, truyền thông, tui thấy báo nào cũng nói đến chuyện “Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ 1.7.2024”, vậy…

-Chuyện có vậy, báo chí đăng vậy, ông cũng đã đọc được vậy, chẳng lẽ ông chưa tin sao mà còn hỏi như là chưa biết gì hết vậy?

-Là tại vì tôi thấy hơi lạ ở chỗ… báo chí dùng từ “Chính phủ đề xuất” trong bản tin sắp tăng lương. Trước nay tui thấy, hằng năm đến định kỳ thực hiện lộ trình tăng lương cơ sở ngày 1 tháng 7 thì Chính phủ ban hành nghị định, ví dụ như năm ngoái Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NÐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng vậy đó. Còn năm nay sao không phải là Chính phủ ban hành nghị định mà lại là “Chính phủ đề xuất”? Chuyện như vậy ông không thấy “hơi lạ” mới lạ đó chớ!

-À, hiểu rồi. Ðó là báo chí “nói có ngằn”, Chính phủ chưa ban hành nghị định, chỉ mới “đề xuất” thì đưa tin “đề xuất”, vậy thôi…

-Ông nói như vậy mà là “nói có ngằn, có lối” à? Nếu ông thật sự “nói có ngằn” thì làm ơn nói có lớp lang, rành rẽ hơn cho tui hiểu rõ hơn đi.

-Là thế này, như ông biết đó, từ sáu năm trước, ngày 1.5.2018, Trung ương Ðảng ta đã có Nghị quyết 27-NQ/TW đưa ra lộ trình thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thế nhưng, năm 2021 lại là năm cao điểm đại dịch Covid-19, cả nước mình cũng như toàn thế giới phải oằn mình chống dịch nên chưa thể nào thực hiện cải cách tiền lương. Ðến năm 2023, đại dịch đã cơ bản đẩy lùi, kinh tế xã hội cơ bản hồi phục, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII đã có Kết luận số 64-KL/TW và Quốc hội đã ra Nghị quyết số 104/2023/QH15: “Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW”.

Do vậy, hồi kỳ họp đầu năm nay, đại biểu Quốc hội mới chất vấn Chính phủ và ngành chức năng về chủ trương cải cách tiền lương và được trả lời rằng đến ngày 1.7.2024 này sẽ bắt đầu cải cách tiền lương một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ, căn bản nhất.

Thế rồi càng gần đến ngày 1.7.2024, công luận càng quan tâm hơn đến vấn đề cải cách tiền lương, và những ngày cuối tháng 6 này thì mọi người được nghe tin “Chính phủ đề xuất” tăng lương cơ sở với mức khá cao- từ 1,8 triệu đồng đến 2,34 triệu đồng.

-Ông nói như vậy tôi nghe cũng có vẻ lớp lang, trình tự, nhưng mà… điều tôi muốn biết là chuyện “Chính phủ đề xuất” thì chưa nghe ông giải thích gì hết?!

-À, chuyện đó theo như Bàn Dân được biết, thì mới đây tại cuộc họp báo tháng 6.2024, bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã tổ chức tới 21 cuộc họp, thảo luận kỹ lưỡng về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.2024; đồng thời, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức lấy ý kiến các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà quản lý để hoàn thiện dự thảo Báo cáo.             

Sau nhiều lần họp Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và Thường trực Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan; trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 19.6.2024, Chính phủ đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết số 27 đối với khu vực công theo lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi.

Theo đó, trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, cho thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1.7.2024 với các nội dung thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%); tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành và vấn đề liên quan đến thực hiện tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước hiện đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Ðối với các đối tượng nghỉ hưu, hưởng trợ cấp, chế độ, chính sách gắn với mức lương cơ sở đều được điều chỉnh tăng tương ứng với mức tăng lương của công chức, phù hợp với yêu cầu của Ðảng và các quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể là từ ngày 1.7.2024 lương hưu sẽ tăng khoảng 15%.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá một số nội dung của Nghị quyết số 27 (nhất là việc xây dựng các bảng lương và chế độ phụ cấp mới) bảo đảm tính khả thi, công bằng, hợp lý, tổng thể phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nguồn lực của đất nước và sẽ tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương khi đủ điều kiện, được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ðó là những nội dung đề xuất của Chính phủ, uỷ quyền cho bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo với Quốc hội, để Quốc hội xem xét, cho ý kiến; đồng thời Chính phủ đề nghị đưa nội dung về tăng lương cơ sở vào nghị quyết của Quốc hội ngay trong kỳ họp lần thứ 7 này đó!

-À, nói như vậy mới thật là “nói có ngằn” người nghe mới dễ hiểu chứ!

Bàn Dân