Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cài đặt chia sẻ mạng trong Windows 7

Cập nhật ngày: 03/01/2010 - 05:50

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về các cài đặt mạng của Windows 7, gồm:  Network Discovery, File Sharing, Media Streaming, Password Protected Sharing (chia sẻ được mật khẩu bảo vệ), cài đặt mã hoá cho các kết nối chia sẻ và phương pháp cấu hình các kết nối HomeGroup.
Tìm kiếm các cài đặt chia sẻ mạng
Trước tiên chúng ta phải truy cập vào Network and Sharing Center. Trong cửa sổ bên trái, click vào liên kết Change advanced sharing settings, khi đó một sửa sổ mới sẽ xuất hiện. Cách khác, chúng ta có thể nhập từ sharing vào hộp Search của menu Start, sau đó click vào kết quả hiển thị có tên Manage advanced sharing settings, khi đó cửa sổ Advanced sharing settings sẽ xuất hiện.

Hình 1.

Trong cửa sổ Advanced sharing settings, chúng ta sẽ thấy nhiều cài đặt đã được phân làm hai nhóm, gồm: Home or WorkPublic như trong hình 2.

Hình 2.

Để hiển thị các cài đặt của hai nhóm này, chúng ta chỉ cần click vào mũi tên bên phải của chúng.
Trước tiên chúng ta cần hiệu chỉnh các cài đặt của Profile hiện thời. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi các cài đặt chia sẻ cho các Profile khác nữa, và chúng sẽ được áp dụng mỗi khi chúng ta kết nối tới một mạng sử dụng Profile đó.
Network Discovery
Cài đặt đầu tiên trong danh sách các cài đặt hiện có là Network Discovery. Khi tính năng này được bật, nó sẽ cho phép máy tính tìm kiếm các thiết bị khác trên mạng mà máy tính được kết nối tới. Ngoài ra, tính năng này còn cho phép những máy tính khác trong mạng thấy máy tính của chúng ta trên mạng.
Nếu đang sử dụng mạng Home or Network, tốt nhất nên bật tính năng này. Với những mạng Public, chúng ta nên tắt bỏ tính năng này để các máy tính khác không thể thấy máy tính của chúng ta trên mạng.

Hình 3.

Chia sẻ file và máy in
Chúng ta có thể kích hoạt hay huỷ bỏ chia sẻ file và máy in. Khi được bật, tính năng này cho phép chúng ta chia sẻ dữ liệu với các máy tính khác trong mạng. Khi tính năng này bị tắt, chúng ta sẽ không thể chia sẻ bất cứ tài nguyên nào. Cho dù máy tính có xuất hiện trên mạng, thì không ai có thể truy cập vào những file hay thư mục được chia sẻ.

Hình 4.

Tốt nhất chúng ta nên bật tính năng này trên những mạng Home or Work và tắt trên những mạng Public.

Lam Kiều (st)