Xã hội   Tin buồn

Cảm tạ

Cập nhật ngày: 18/02/2020 - 21:57

BTNO - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh;

- Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh-Truyền hình Tây Ninh; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; Báo Pháp luật Việt Nam-Văn phòng Đông Nam bộ;

- Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Thi hành án tỉnh Tây Ninh;

- Cục và các Chi cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;

- Cha Chánh xứ Tây Ninh, Quý Tu sỹ nam, nữ và bà con giáo dân;

- Huyện ủy, UBND 9 huyện, thành phố, thị xã.

- Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Thi hành án các huyện, thành phố, thị xã;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo và các trường thuộc thành phố Tây Ninh;

- Các phòng, ban trực thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã;

- Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh...;

- Các gia đình thông gia, bà con láng giềng, quý ông, bà, cô, bác, anh chị em nội, ngoại, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa.

Đã đến viếng, gửi tràng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa linh cửu của cha chúng tôi là ông Nguyễn Ngọc Trọng, hưởng thọ 74 tuổi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình mong được sự cảm thông, niệm tình lượng thứ.

Vợ và các con đồng cảm tạ