Xã hội   Tin buồn

Cảm tạ

Cập nhật ngày: 26/05/2020 - 22:34

BTNO - Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh; các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh;

- Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN phường 3, Thành phố Tây Ninh;

- Câu lạc bộ hưu trí tỉnh; Câu lạc bộ hưu trí phường 3, Thành phố Tây Ninh;

- Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh;

- Cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh;

- Ban Liên lạc Hội Phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ;

- Các đồng chí, đồng nghiệp, quý bạn bè thân hữu.

Đã đến viếng, phúng điếu, chia buồn và tiễn đưa linh cữu Bà, Cô, Dì chúng tôi là bà Nguyễn Thị Mỹ (Nguyễn Thị Mi Na), nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra tỉnh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong thời gian tổ chức lễ tang không tránh khỏi sơ suất, mong được niệm tình bỏ qua.

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng cảm tạ