Xã hội   Tin buồn

Cảm tạ

Cập nhật ngày: 06/12/2021 - 21:05

BTNO - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh;

Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Công an huyện Tân Châu và Công an các xã, thị trấn thuộc Công an huyện Tân Châu;

Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu;

Bạn bè, thân bằng quyến thuộc gần xa đã gửi tràng hoa, đến chia buồn và đưa linh cữu của con, cháu chúng tôi là Trần Văn Hiệp ở xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, đã từ trần lúc 8g ngày 05.12.2021, hưởng sanh 34 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ suất xin niệm tình thứ lỗi.

Vợ Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ và gia đình đồng cảm tạ

Từ khóa
Cảm tạ