Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Thành phố Tây Ninh:

Cần bảo đảm an toàn cho người dân khi nâng cấp các tuyến đường

Cần bảo đảm an toàn cho người dân khi nâng cấp các tuyến đường
Cần bảo đảm an toàn cho người dân khi nâng cấp các tuyến đường
Cần bảo đảm an toàn cho người dân khi nâng cấp các tuyến đường
Cần bảo đảm an toàn cho người dân khi nâng cấp các tuyến đường
Cần bảo đảm an toàn cho người dân khi nâng cấp các tuyến đường

Bài, ảnh: Minh Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm