BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cán bộ y tế sẽ không được thành lập, tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư

Cập nhật ngày: 16/04/2009 - 03:28

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi khoản 11 Điều 5 Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng cấm công chức, viên chức ngành y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân và bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác trừ những trường hợp công chức, viên chức y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác mà Nhà nước có phần vốn góp tại các bệnh viện đó.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật này và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) do Bộ Y tế xây dựng theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh, cũng như các tổ chức, cơ sở KCB cả khu vực Nhà nước và tư nhân, bên cạnh việc đưa ra những quy định mới về trách nhiệm của người thầy thuốc, phạm vi của đối tượng tham gia hành nghề, quyền lợi và trách nhiệm của các loại hình KCB...

Theo Dự thảo Luật, người bệnh có quyền được KCB với điều kiện thực tế tốt nhất; quyền được tôn trọng bí mật riêng tư; được tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được quyết định những vấn đề KCB liên quan đến bản thân; được trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp cận hồ sơ bệnh án và chi phí KCB; được chọn người đại diện cho mình...

Luật KCB có hiệu lực sẽ bãi bỏ Luật Bảo vệ sức khoẻ Nhân dân (30.6.1989) và Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân (25.3.2003).

(Theo chinhphu.vn)