BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần khắc phục những hạn chế trong đầu tư, thu hoạch, sản xuất mía đường

Cập nhật ngày: 03/10/2013 - 05:40
(BTNO)- Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang về kết quả sản xuất, chế biến mía đường niên vụ 2012 – 2013 và chỉ đạo triển khai kế hoạch niên vụ 2013 – 2014.

Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Quang nhận định: Trong niên vụ 2012 – 2013, sản xuất, chế biến mía đường của tỉnh tuy gặp một số khó khăn, song với sự nỗ lực phấn đấu của các hộ dân trồng mía, của các nhà máy đường, các cấp, các ngành nên đạt được một s kết quả tích cực. Tổng diện tích mía các nhà máy đường đã ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm đạt 24.726 ha, sản lượng mía đưa vào ép đạt 1.635.557 tấn, năng suất đạt 66,4 tấn/ha, sản lượng đường các nhà máy sản xuất đạt 203.968,7 tấn.

Đưa mía vào chế biến ở nhà máy đường Biên Hoà, niên vụ 2012 - 2013

Theo kế hoạch niên vụ 2013 - 2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra, tổng diện tích mía các nhà máy đường ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm là 24.546 ha, sản lượng mía đưa vào ép đạt 1.718.220 tấn, năng suất đạt 70 tấn/ha.

Chuẩn bị vào niên vụ 2013 - 2014 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Quang yêu cầu các nhà máy đường cần bảo đảm phát triển ổn định diện tích vùng nguyên liệu mía của tnh đã được duyệt theo quy hoạch đến năm 2020; tích cực nghiên cứu để nâng cao năng suất, chất lượng cho cây mía; giải quyết các vấn đề tồn tại nhiều năm như chính sách thu mua mía, thu hoạch mía, xác định chữ đường.

Do chưa được đầu tư hạ tầng đúng mức nên nhiều vùng mía nguyên liệu bị ngập trong mùa mưa.

Các nhà máy cũng cần tích cực phối hợp với S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn trên cây mía; nghiên cứu, áp dụng các phương pháp kiểm tra chữ đường hiện đại vào sản xuất; nghiên cứu các chính sách đầu tư để nông dân đủ vốn thâm canh cây mía; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu mía đã được UBND tnh giao cho từng Nhà máy đường; nghiên cứu và phát triển thêm về các sản phẩm sau đường…

Hoàng Thi