Kinh tế   Nông thôn mới

Cần linh hoạt, chủ động khắc phục các khó khăn trong xây dựng NTM 

Cập nhật ngày: 13/11/2017 - 23:09

BTN - Các địa phương, sở, ngành cần chủ động, tránh tình trạng chỉ nắm tình hình, đến khi có cuộc họp mới phản ánh. Chúng ta cần đổi mới tư duy, linh hoạt, chủ động khắc phục những khó khăn, đừng chờ “văn bản lên, văn bản xuống” rồi cuối cùng là ngồi quy trách nhiệm cho nhau”.

Thi công đường giao thông ở một xã NTM.

“Các địa phương cần linh hoạt, chủ động khắc phục các khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nếu vượt quá khả năng phải kiến nghị ngay; tránh tình trạng chỉ nắm tình hình rồi đến khi có cuộc họp mới phản ánh là không bảo đảm tiến độ XDNTM”. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trước những khó khăn, vướng mắc trong XDNTM mà các địa phương đang gặp phải.

Trước đó, tại cuộc họp sơ kết công tác XDNTM 9 tháng đầu năm 2017 vừa được tổ chức, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo một số sở, ngành đã bày tỏ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, gây ảnh hưởng đến tiến độ XDNTM.

Ông Võ Minh Tâm- Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu cho biết, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đã giao cho các địa phương rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch ở xã mình. Nhưng công việc này xã làm không nổi, nhân lực còn thiếu và yếu. Vì vậy, Bến Cầu thống nhất nhờ tư vấn làm, mà như vậy phải có tiền.

Sở NN&PTNT cũng cho rằng, tiến độ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch XDNTM còn chậm do trình độ cán bộ cấp xã còn hạn chế, lúng túng trong việc xác định khối lượng, nội dung, kinh phí thực hiện rà soát điều chỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có xã nào được UBND cấp huyện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Ông Dương Văn Ư- Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu bày tỏ, hiện nay, huyện rất khó khăn trong công tác đối ứng nguồn vốn. Tại xã điểm Cầu Khởi vẫn còn khoảng 26 hạng mục cần phân khai vốn. Huyện mong tỉnh bố trí vốn cho 26 hạng mục còn lại để triển khai sớm. Theo nhận định của huyện, trong năm 2017. xã Cầu Khởi khó hoàn thành 19 tiêu chí về XDNTM, phải chuyển sang năm 2018. Đại diện Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Châu Thành cho rằng, nguồn vốn vận động ngoài doanh nghiệp rất khó, bởi vì hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng khó khăn. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Duy Ân cho biết, việc thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chỉ mới bắt đầu triển khai nên còn nhiều lúng túng; hoạt động của hợp tác xã còn nhiều hạn chế do mới thành lập; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn bất cập do điều tra khảo sát, lập kế hoạch chưa sát nhu cầu thực tiễn...

Một khó khăn khác là tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp, dịch vụ BHYT chưa tạo được niềm tin để người dân tự nguyện tham gia BHYT. Để huy động được 85% dân số tham gia BHYT là vấn đề hết sức khó khăn. Ông Tạ Châu Lâm- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu băn khoăn, xã Tân Hưng còn nhiều hộ người dân tộc thiểu số trước đây được hỗ trợ BHYT, nay không được hỗ trợ, bà con không chịu đóng. “Nếu vận động doanh nghiệp hỗ trợ, cũng chỉ được năm này, còn những năm sau chưa biết, nên không bền vững”, ông Lâm nói.

Trước những khó khăn, vướng mắc trong XDNTM các địa phương đang gặp phải, ông Nguyễn Thanh Ngọc chỉ đạo: “những khó khăn của địa phương thuộc trách nhiệm của ngành nào, ngành đó phải tham mưu cho tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ ngay, thời gian qua, chúng ta chưa linh hoạt trong việc này. Các địa phương, sở, ngành cần chủ động, tránh tình trạng chỉ nắm tình hình, đến khi có cuộc họp mới phản ánh. Chúng ta cần đổi mới tư duy, linh hoạt, chủ động khắc phục những khó khăn, đừng chờ “văn bản lên, văn bản xuống” rồi cuối cùng là ngồi quy trách nhiệm cho nhau”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục phấn đấu nâng cao tiêu chí, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Vũ Đình Liệu