BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Cần loại dần những chỉ tiêu mang “bệnh thành tích” trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương

Cập nhật ngày: 07/08/2014 - 08:44

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang, Giám đốc Sở VHTT-DL Dương Văn Phong cùng đại diện các thành viên ban chỉ đạo các huyện/thành phố và các xã/phường.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 3 năm qua, Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 109 văn bản, trong đó có 5 văn bản quy phạm pháp luật ban hành các tiêu chuẩn Chợ văn minh, gian hàng văn minh; Cơ sở tôn giáo – tín ngưỡng văn minh; Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; Tiêu chuẩn ấp, khu phố văn hoá mới và tiêu chuẩn phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời triển khai thực hiện các phong trào, nội dung văn hoá gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tuyên truyền các nội dung tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khu phố văn hoá, “xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn” và các chuyên đề về “Điểm sáng văn hoá biên giới”. Kiểm tra chấm điểm đơn vị văn hoá khối cơ quan; khảo sát 10 điểm xây dựng nông thôn mới và khảo sát xây dựng môi trường văn hoá tốt của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đơn vị văn hoá Công an; xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Phong trào cũng đã đẩy mạnh công tác tập huấn, tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới tại một số tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ.

Trong năm 2013 Ban chỉ đạo đã tổ chức phát động hưởng ứng “Năm gia đình Việt Nam”; tuyên dương khen thưởng 72 gia đình văn hoá tiêu biểu và giới thiệu 9 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc tham dự hội nghị tuyên dương Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội.

Đối với Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tại các xã/phường/thị trấn, công tác vận động quần chúng tham gia phong trào cũng đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, ấp/khu phố văn hoá thời gian qua. Phong trào này cũng đã góp phần tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn là điều kiện củng cố hệ thống chính trị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống trong quan hệ ứng xử, tình cảm giữa con người với con người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Năm 2013, số gia đình được công nhận gia đình văn hoá đạt 94,9%; 93,2% ấp/khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hoá; 44,2% xã/ phường/thị trấn được công nhận văn hoá; 23,6% số chợ được công nhận là chợ văn minh, chợ vệ sinh trật tự an toàn và 99,7% cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo được công nhận là cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo văn minh.

Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá những mặt hoạt động còn hạn chế trong 3 năm qua. Đó là kết quả không cân xứng với tình hình thực tế, vẫn còn nhiều nơi Ban chỉ đạo huyện, xã đưa ra những chỉ tiêu quá cao dẫn đến các cấp trực thuộc luôn chạy theo thành tích mà không có sự đánh giá xác thực, còn mang tình hình thức, cảm tính, không họp xét công khai dân chủ trong việc đánh giá gia đình đạt văn hoá, ấp văn hoá…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang đề nghị Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh cần phối hợp với các ban, ngành liên quan để loại dần những chỉ tiêu mang tính “thành tích”.

Đồng thời, phải tăng cường công tác tuyên truyền cũng như lồng ghép các chương trình tuyên truyền trong việc xây dựng văn hoá trong từng khu dân cư; nhân rộng các nhân tố mới, yếu tố mới trong việc phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương, tránh bệnh thành tích…

Tại hội nghị, 18 tập thể đạt thành tích trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng.

Hoa Lư