BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần ngăn chặn tình trạng in ấn, buôn bán “tiền âm phủ”

Cập nhật ngày: 08/03/2010 - 05:52

Hiện nay ở một số chợ ở huyện Tân Châu và các địa phương khác xuất hiện tình trạng buôn bán “tiền âm phủ” giống như tiền của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiền âm phủ in ấn đủ loại mệnh giá: 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. “Tiền âm phủ” được in ấn có hình dáng kích thước, màu sắc hoa văn giống như tiền thật của Nhà nước và được bày bán ở các chợ như một thứ hàng hoá.

Tiền Âm phủ in ấn giống như tiền của Ngân hàng Nhà nước

Việc in ấn tiền âm phủ giống như tiền của ngân hàng Nhà nước và đem tiêu thụ buôn bán như một thứ hàng hoá là vi phạm pháp luật. Đồng tiền của ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đồng tiền duy nhất của Việt Nam được pháp luật công nhận và bảo vệ, được tiêu thụ, buôn bán, trao đổi và đảm bảo các giá trị hàng hoá. Các cơ sở in ấn và buôn bán tiền âm phủ còn  “tạo điều kiện” cho kẻ xấu lừa đảo. Ví dụ như trường hợp của bà Nguyễn Thị Liên ở xã Tân Hội buôn bán hàng ăn uống. Buổi tối khách hàng ăn nhậu đông, sáng sớm hôm sau bà Liên mới đếm soạn tiền để đi chợ mua đồ và bà đã phát hiện có hai tờ 50.000 là tiền âm phủ, giống hệt tiền thật.

Thiết nghĩ, các cấp các ngành và cơ quan pháp luật cần tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cơ sở in ấn, các tiệm hàng buôn bán tiền âm phủ giống tiền của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, các ban ngành đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân xoá bỏ các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mê tín dị đoan.

CÔNG HUÂN