Kinh tế   Đời sống đô thị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần quy định khu vực không được nuôi chim yến và vùng được phép nuôi chim yến 

Cập nhật ngày: 11/12/2021 - 19:44

BTNO - Theo UBND tỉnh, việc ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, nuôi chim yến, phân định rõ ràng giữa vùng được nuôi và không được phép nuôi...

Một cơ sở nuôi chim yến.

Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có 67.577 cơ sở chăn nuôi, có 331/607 cơ sở nuôi chim yến nằm trong nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, trong đó có một số cơ sở chăn nuôi và cơ sở nuôi chim yến gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn từ hoạt động phát loa dẫn dụ chim yến, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc cho người dân.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Theo đó, quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) và vùng nuôi chim yến.

Theo UBND tỉnh, việc ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, nuôi chim yến, phân định rõ ràng giữa vùng được nuôi và không được phép nuôi theo yêu cầu của các sở, ban, ngành, các địa phương và các nhà đầu tư.

Nuôi chim yến.

Được biết, hiện nay có 17/63 địa phương trong nước đã ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi theo Luật chăn nuôi, trong đó có 8 địa phương ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được chăn nuôi và vùng nuôi chim yến, 4 địa phương ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời và 5 địa phương ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời.

Nhi Trần

Từ khóa
Nuôi chim yến