Cảnh báo hệ lụy từ mất cân bằng giới tính ở Việt Nam 

Cập nhật ngày: 12/10/2019 - 09:07

Ngày 11-10 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế trẻ em gái nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bất bình đẳng giới.

Nguồn TTXVN/ Báo Tin tức