Tân Châu:

Cấp căn cước công dân tại bộ phận Một cửa huyện 

Cập nhật ngày: 28/10/2020 - 17:50

BTNO - UBND huyện Tân Châu chỉ đạo Công an huyện phối hợp Bộ phận Một cửa huyện chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, đường truyền nội bộ của ngành để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của ngành Công an tại Bộ phận Một cửa huyện.

Công an huyện Tân Châu chụp ảnh cấp Căn cước công dân cho người dân tại bộ phận Một cửa

Đây là một trong những nội dung được UBND huyện Tân Châu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Cụ thể là Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7.10.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã và Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 15.7.2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công an tỉnh thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện.

UBND huyện Tân Châu chỉ đạo Công an huyện phối hợp Bộ phận Một cửa huyện chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, đường truyền nội bộ của ngành để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của ngành Công an tại Bộ phận Một cửa huyện.

Công an huyện phân công cán bộ trực, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC đối với Danh mục TTHC của ngành Công an theo Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ phận Một cửa huyện gồm 7 thủ tục lĩnh vực “Cấp, quản lý căn cước công dân” và một thủ tục của lĩnh vực “Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện”.

Từ ngày 14.10, Tân Châu chính thức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an tại Bộ phận Một cửa huyện, gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và xin cấp lại giấy xác nhận Chứng minh nhân dân. Các TTHC còn lại, sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Theo thống kê, bình quân mỗi ngày giải quyết được 150 lượt công dân đến thực hiện các TTHC nêu trên.

Phương Thuý