BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cấp giấy phép sai quy định, UBND huyện Châu Thành bị kiểm điểm

Cập nhật ngày: 13/08/2009 - 05:58

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Châu Thành đình chỉ ngay việc xây dựng và hoạt động của 9 nhà máy gạch được huyện cấp phép xây dựng sai quy định; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện không nghiêm túc chủ trương của tỉnh.

Theo kết quả kiểm tra của các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Xây Dựng và Công an tỉnh Tây Ninh, tuy đã có chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2995/VP-KNTC ngày 11.11.2008 là tạm ngưng cấp giấy phép xây dựng các lò gạch trên địa bàn tỉnh để chờ hoàn chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, nhưng UBND huyện Châu Thành đã “xé rào” tự ý cấp phép xây dựng cho 9 nhà máy gạch với tổng công suất trên 100 triệu viên/năm, trong đó có 6 nhà máy gạch công suất từ 15 triệu – 30 triệu viên/năm đã đi vào hoạt động nhưng chưa có chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh theo quy định. Để “lách luật” các nhà máy gạch kể trên đều đăng ký trên giấy phép kinh doanh là cơ sở sản xuất với công suất hoạt động dưới 10 triệu viên/năm để làm các thủ tục cho huyện tự phê duyệt như: xin giấy phép xây dựng, chủ trương đầu tư, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường và chuyển mục đích sử dụng đất...

Do cấp phép cẩu thả, vội vàng, bỏ qua các thủ tục cần thiết nên có 3 nhà máy sản xuất gạch sử dụng công nghệ cũ (lò bắc và lò tàu lai) là những công nghệ đã bị cấm do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Lê Đức Hoảnh