Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 05.12.2021

Ngày 05.12.2021, có 1.834 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Tây Ninh từ khi dịch khởi phát đến nay lên 32.719 người.

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 05.12.2021

Thái An