Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 24.7.2021

 

Theo nhận định của ngành Y tế, tình hình dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, ngành khẩn trương và quyết liệt trong các giải pháp phòng chống dịch.Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 24.7.2021

 

H.T