Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 28.7.2021

 

 

Trong ngày, Tây Ninh ghi nhận 2 ca tử vong mới ở huyện Gò Dầu và Dương Minh Châu. Luỹ kế, từ khi dịch khởi phát, trên địa bàn tỉnh có 11 ca tử vong do Covid-19.

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 28.7.2021

H.T