Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 29.7.2021

 

 

Trong ngày 29.7.2021, tỉnh có 3 trường hợp tử vong do Covid-19. Luỹ kế, toàn tỉnh ghi nhận 14 ca tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị là 1.344 người.

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 29.7.2021
H.T