Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 07.06.202

Ngày 07.06.2022, có 00 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Tây Ninh từ khi dịch khởi phát đến nay lên 150.164 người.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 07.06.202

Thái An