Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 08.06.202

Ngày 08.06.2022, có 14 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Tây Ninh từ khi dịch khởi phát đến nay lên 150.179 người.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 08.06.202

Thái An