Xã hội   Xã hội

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 19.05.2022

Ngày 19.05.2022, có 05 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Tây Ninh từ khi dịch khởi phát đến nay lên 150.046 người.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 19.05.2022

Thái An