Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 28.04.2022

Ngày 28.04.2022, có 163 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Tây Ninh từ khi dịch khởi phát đến nay lên 148.358 người.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 28.04.2022

Thái An