Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 29.05.2022

Ngày 29.05.2022, có 04 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại Tây Ninh từ khi dịch khởi phát đến nay lên 150.129 người.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 29.05.2022

Thái An