Bộ Y tế:

Cấp phép 16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

Cập nhật ngày: 05/08/2021 - 09:42

BTNO - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Tây Ninh, vừa qua, Bộ Y tế đã có các công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế thông báo danh sách cập nhật các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Y tế tiếp tục cập nhật và thông báo danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký lưu hành; cấp giấy phép nhập khẩu kèm theo thông tin về đơn vị sản xuất/nhập khẩu, thông tin tóm tắt hiệu năng sản phẩm, khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị sản xuất, cung ứng công bố. Việc thông báo này để các Sở Y tế và các bệnh viện, viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, 16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cấp phép trong tháng 7 bao gồm: 1 xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 sản xuất trong nước, 15 loại nhập khẩu. Loại test nhanh sản xuất trong nước được cấp phép là Trueline Covid-19 Ag Rapid Test, xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, của Công ty TNHH Medicon.

15 loại nhập khẩu gồm: Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test của Trung Quốc,  Biosynex Covid-19 Ag BSS của Pháp, V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test của Đài Loan, Covid-19 Ag của Hàn Quốc, BioCredit Covid -19 Ag của Hàn Quốc, CareStart Covid-19 Antigen của Mỹ, GenBody Covid-19 Ag của Hàn Quốc, Asan Easy Test Covid-19 Ag của Hàn Quốc, SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test của Hàn Quốc, Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device của Hàn Quốc, Espline SARS-CoV-2 của Nhật Bản, Standard Q Covid-19 Ag Test của Hàn Quốc, Humasis Covid-19 Ag Test của Hàn Quốc, SGTi-flex Covid-19 Ag của Hàn Quốc, Panbio Covid -19 Ag Rapid Test Device (Nasal) của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các Sở Y tế thực hiện Công văn số 604/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm  xét nghiệm SARS -CoV-2 trôi nổi trên thị trường và hiện tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để nâng giá, đội giá, đảm bảo chất lượng và giá cả thị trường.

H.Đ