Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cắt, giảm nước chuyển vụ Đông Xuân 2022-2023 sang Hè Thu năm 2023 

Cập nhật ngày: 29/03/2023 - 13:55

BTNO - Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Tây Ninh thông báo lịch cắt, giảm nước chuyển vụ Đông Xuân 2022-2023 sang phục vụ Hè Thu 2023 trên các hệ thống thủy lợi do Công ty quản lý để bảo trì, bảo dưỡng, vớt rong vật cản trên hệ thống kênh nhằm khắc phục những hư hỏng công trình, bảo đảm vận hành an toàn công trình.

Một đoạn kênh tưới trên địa bàn xã Hảo Đước (huyện Châu Thành).

Theo đó, trên kênh chính Đông, kênh chính Tây thời gian giảm nước từ ngày 1.4.2023 đến ngày 15.4.2023; kênh chính Tân Hưng cắt nước nông nghiệp từ ngày 31.3.2023; kênh chính Tân Châu giảm nước từ ngày 1.4.2023 đến ngày 15.4.2023, đoạn từ K0 đến K6+963 phục vụ nhà máy mì và cây ăn trái.

Phục vụ cấp nước công nghiệp nhà máy: trên kênh N18 (kênh Đông) từ K0 đến K3+650 mở nước bảo đảm lưu lượng để phục vụ Công ty đầu tư Sài Gòn VRG; Kênh chính Tân Hưng từ K0 đến K11+300 mở nước đủ để cấp nước cho nhà máy Hiệp Phát; nhà máy đường Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công – Biên Hoà; kênh chính Tân Châu Ko đến K4 mở nước bảo đảm lưu lượng để phục vụ nhà máy mì Tân Châu.

Thời gian mở nước từ ngày 16.4.2023 đến ngày 31.7.2023 trên kênh chính Đông, Tây; Tân Châu và Tân Hưng.

Để việc phục vụ tưới vụ Hè Thu 2023 đạt kết quả tốt, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh đề nghị lãnh đạo các xí nghiệp, trạm thuỷ lợi trực thuộc thực hiện nghiệm thu kết quả tưới để thanh lý hợp đồng phục vụ Đông Xuân 2022-2023; xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng và chỉ đạo công nhân và tổ chức hợp tác dùng nước thực hiện tốt trong đợt cắt nước để bảo đảm an toàn.

Đồng thời, phối hợp UBND xã, phường, tổ chức hợp tác dùng nước thông báo cho các hộ có nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất Hè Thu 2023 đăng ký danh sách uỷ quyền, số lượng diện tích, loại cây trồng và yêu cầu sử dụng nước tập hợp gửi Công ty.

Nhi Trần