Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cắt mấy lần

Cập nhật ngày: 08/01/2014 - 05:56

Cô giáo liền gọi Nam dậy và hỏi:

- Cô có một sợi dây, muốn chia thành hai đoạn, hỏi cô phải cắt mấy lần?

- Thưa cô, em không biết ạ.

- Dễ thế mà em không biết sao?

- Vì em không biết con dao để cắt cùn hay sắc nữa...

***

Cấm nhiều chồng

Cô giáo miền xuôi lên dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ dân tộc miền núi. 

Một hôm, trong giờ học toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ mấy chồng sách trên bàn rồi gọi một học viên nam đứng dậy, hỏi:

- Nếu tôi đã có một chồng ở đây rồi, tôi lấy thêm ba chồng nữa, hỏi tất cả tôi có mấy chồng?

Học viên này vội đáp:

- Không được đâu, thưa đồng chí giáo viên.

- Vì sao?

- Pháp luật không cho phép phụ nữ có nhiều chồng ạ. 

Theo VNExpress