Pháp luật   Bạn đọc

CHỢ LONG HẢI:

Cắt nguồn nước cũ ô nhiễm, mở nguồn nước mới cho tiểu thương sử dụng 

Cập nhật ngày: 01/04/2022 - 00:18

BTN - Theo tờ kết quả thử nghiệm đề ngày 20.8.2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (đơn vị yêu cầu thử nghiệm là cán bộ xã, tập thể tiểu thương, bà Dương Thị Tuyết) thì chỉ số Amoni (tính theo N) đã tăng lên 3,38 mg/L.

Bà Tuyết tại một nhánh đường ống dẫn nước do bà đầu tư lắp đặt tại chợ Long Hải (nguồn nước được bà Tuyết ký hợp đồng với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh).
Kết quả, chỉ tiêu phân tích Amoni (tính theo N) có chỉ số là 1,15 mg/L, trong khi theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/ BYT) thì chỉ số Amoni không vượt quá 0,3 mg/L.
 
Ngày 29.7.2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoà Thành (Phòng TN&MT) chủ trì cuộc họp để giải quyết vấn đề nguồn nước nghi bị ô nhiễm. Cuộc họp kết luận, giao UBND xã Trường Tây; Ban Quản lý chợ Long Hải (BQL chợ) và một số hộ tiểu thương tổ chức lấy mẫu nước đi thử nghiệm, nếu mẫu nước không đạt quy chuẩn thì phải ngừng cung cấp.

Theo tờ kết quả thử nghiệm đề ngày 20.8.2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (đơn vị yêu cầu thử nghiệm là cán bộ xã, tập thể tiểu thương, bà Dương Thị Tuyết) thì chỉ số Amoni (tính theo N) đã tăng lên 3,38 mg/L.

Như vậy, chỉ số Amoni trong lần thử này tăng cao hơn gấp nhiều lần so với lần thử nghiệm trước. Phòng TN&MT đề nghị UBND xã thông báo cho bà Thuỷ không được cung cấp nguồn nước này cho các hộ tiểu thương, đồng thời ra thông báo công khai tiểu thương nào có nhu cầu lắp đặt hệ thống cấp nước sạch tại chợ thì đến xã đăng ký.

“Sau khi xã ban hành thông báo, chỉ có tôi đến nộp hồ sơ. Ngày 9.11.2020, tôi tiếp tục đến xã bổ sung hồ sơ theo yêu cu. Sau đó, ông Đoàn Văn Liên- Phó Chủ tịch UBND xã Trường Tây (kiêm Trưởng BQL chợ) đã duyệt qua sơ đồ lắp đặt đường ống nước, đồng thời chỉ đạo ông Lê Hoài Phong (Phó BQL chợ) hướng dẫn tôi lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước.

Tôi đã lắp xong đường ống với chi phí lên đến khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm mà tôi vẫn chưa được cấp nước cho tiểu thương, do bà Thuỷ tiếp tục kéo dài thời gian cấp nước ô nhiễm và UBND xã chậm xử lý dứt điểm”- đó là ni dung chính trong đơn ca bà Dương Th Tuyết gi đến Báo Tây Ninh ngày 4.3.2022.

Bà Tuyết còn gửi đơn đến UBND thị xã Hoà Thành để yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc, nhằm sớm cung cấp nguồn nước mà bà Tuyết đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh cho tiểu thương sử dụng được an toàn, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích của bà. Sau khi tiếp nhận đơn của bà Tuyết, Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành chỉ đạo Chánh Thanh tra Thị xã kiểm tra, báo cáo kết quả, tham mưu đề xuất xử lý, trả lời cho bà Dương Thị Tuyết.

Liên quan đến nội dung cấp nước sinh hoạt tại chợ Long Hải, Thanh tra thị xã Hoà Thành có báo cáo với nội dung chính như sau: ngày 9.3.2021, bà Phan Thị Thu Thuỷ (cùng ngụ ấp Long Hải) có đơn gửi đến UBND thị xã Hoà Thành.

Nội dung đơn cho rằng, nguồn nước mà bà Thuỷ đang cung cấp cho tiểu thương đạt chuẩn, kèm theo đó là phiếu kết qu th nghim mu nước ngày 11.12.2020. Thc tế, c hai phiếu kết qu th nghim mu nước ca bà Tuyết và bà Thuỷ cung cấp không đủ căn cứ xác định nước đạt chuẩn hay không, do không xác định được nguồn nước lấy mẫu thử nghiệm.

Từ kết quả trên, để có cơ sở pháp lý phục vụ cho việc xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh của hai bà, Thanh tra Thị xã đã đề xuất Chủ tịch UBND Thị xã chỉ đạo UBND xã Trường Tây chủ trì, phối hợp với tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện lấy mẫu nước tại chợ Long Hải gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh để xét nghiệm.

Kết quả, tại mục 4, Báo cáo s 1184/BC-KSBT ngày 19.7.2021 ca CDC Tây Ninh: Mu nước sinh hot đầu ngun, gia đường ng và cui đường ng được kim nghim có ch tiêu Amoni, Nitrat, Tng hot độ phóng x - không đạt Quy chun k thut quc gia v cht lượng nước s dng cho mc đích sinh hot (QCVN01-1:2018/BYT do B Y tế ban hành); kèm theo tài liu tham kho v ch tiêu Amoni, Nitrat, Tng hot độ phóng x - liên quan đến sc khoẻ”.

Như vậy, nguồn nước mà bà Thuỷ đang cung cấp cho tiểu thương tại chợ Long Hải sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống là không đạt quy chuẩn theo quy định, ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.

Do đó, việc yêu cầu bà Thuỷ chấm dứt cung cấp nguồn nước này là cần thiết, cấp bách. Thanh tra Thị xã đã có báo cáo đề xuất mời bà Thuỷ làm vic, gii thích ni dung đơn ca bà cho rng ngun nước đang cung cp đạt chun là không có cơ s. Đồng thi, yêu cu bà Thuỷ ngưng cung cấp nước, nếu bà không chấp hành thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, UBND xã thông báo rộng rãi cho tiểu thương tại chợ Long Hải biết về nguồn nước mà bà Thuỷ đang cung cấp không đạt quy chuẩn nêu trên, đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Kể cả thông báo công khai về việc tổ chức, cá nhân nào có năng lực, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nước đạt chất lượng để phục vụ cho mục đích sinh hoạt, ăn uống thì đến xã đăng ký. Trong quá trình thực hiện không để phát sinh đơn thư gây nh hưởng đến an ninh trt t ti địa phương.

Báo cáo đề xuất của Thanh tra Thị xã được lãnh đạo UBND Thị xã chấp thuận, chỉ đạo UBND xã Trường Tây tổ chức thực hiện. Do chỉ có bà Tuyết đăng ký cung cấp nước theo thông báo công khai của xã, nên UBND xã thống nhất giao bà cung cấp nước cho tiểu thương chợ Long Hải. Tuy nhiên, UBND xã Trường Tây chậm làm thủ tục giao cho bà Tuyết cung cấp nước, dẫn đến việc bà Tuyết gửi đơn đến nhiều nơi.

Ngày 10.3.2022, ông Lê Hồng Vân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Hoà Thành đã làm việc với UBND xã Trường Tây. Qua đó, ông Vân yêu cầu UBND xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thị xã theo báo cáo đề xut ca Thanh tra. Ngày 14.3.2022, UBND xã Trường Tây đã làm th tc giao bà Dương Th Tuyết cung cp nước cho tiu thương ti ch Long Hi. Thi gian cung cp nước k t ngày 1.4.2022.

Ngày 30.3.2022, bà Dương Thị Tuyết cho hay do bà Thuỷ đột ngột tắt một phần đường ống nước trước ngày 1.4.2022, nên BQL chợ đã đồng ý cho bà Tuyết mở nước phục vụ tiểu thương từ ngày 28.3.2022. “Hiện có một số người tự ý khoan giếng tại khu vực đất chợ, tôi nghi ngờ việc này nhằm gây ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp nước của tôi. Vậy nên, tôi kiến nghị chính quyền làm rõ hành vi tự ý khoan giếng tại đây”- bà Tuyết nêu ý kiến.

Cùng ngày 30.3.2022, ông Phạm Xuân Tùng- Chánh Thanh tra thị xã Hoà Thành cho biết, vụ việc bà Tuyết phản ánh bà Thuỷ cung cấp nước ô nhiễm tại chợ Long Hải xem như đã xử lý xong. Riêng vấn đề khoan giếng sẽ được xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định, vì đây là khu vực đất do Nhà nước quản lý.

QUỐC SƠN