Pháp luật   Tin tức

CATN: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

Cập nhật ngày: 11/09/2018 - 07:32

BTNO - Ngày 10.9, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 học viên thuộc đối tượng 4.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề, gồm: Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ đối với Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục, quốc phòng và an ninh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại tá Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Ban tổ chức lớp học thực hiện tốt nội dung, chương trình lớp học; các học viên chấp hành nghiêm những quy định của Ban tổ chức lớp học, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt vào thực tiễn công tác; phối hợp với các ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quốc phòng an ninh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

T.N