Cây cao su ở Tây Ninh: Cần chăm sóc chặt chẽ, hạn chế nguồn bệnh tích luỹ

Cập nhật ngày: 15/01/2011 - 06:04

(BTNO)- Theo số liệu thống kê năm 2010, tổng diện tích cây cao su toàn tỉnh Tây Ninh là 75.370 ha, trong đó diện tích đang khai thác là 51.521 ha. Tính đến cuối năm 2010 toàn tỉnh có 9.117,5 ha cao su bị nhiễm bệnh, chiếm 12,1% diện tích cao su trong tỉnh. Trong đó bệnh rụng lá do nấm Corynespora là 8.967ha; bệnh nứt vỏ do nấm Botryodiploidia là 150,5 ha. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên giống RRIV 4. Diện tích cao su bị nhiễm nhiều nhất là ở hai huyện Tân Biên, Tân Châu.

Cao su đang vào mùa thay lá

Thời gian qua các chủ vườn đã tích cực phòng trị theo hướng dẫn của ngành Bảo vệ thực vật, bước đầu đã mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa và hạn chế tác hại của bệnh. Trong tháng 1.2011, ngành chức năng chưa phát hiện thêm diện tích nhiễm mới. Hiện nay cây cao su đang vào giai đoạn thay lá, tình hình dịch bệnh có giảm đi, nhưng các chủ vườn cần quan tâm theo dõi và vệ sinh thu gom tiêu hủy lá và cành cây khô để hạn chế nguồn bệnh tích luỹ.

D.H