BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chấm dứt việc trình Thủ tướng dự án chỉ định thầu

Cập nhật ngày: 14/12/2009 - 05:22

Theo văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT gửi các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ, các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ đúng quy định.

Đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức chỉ định thầu hoặc do yêu cầu đặc biệt khác, khi trình Bộ GTVT áp dụng hình thức chỉ định thầu, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải đảm bảo việc chỉ định thầu hiệu quả hơn so với đấu thầu rộng rãi bằng cách lượng hóa tính hiệu quả các yếu tố về kinh tế-xã hội và các yếu tố khác trong nội dung trình duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này.

Việc chỉ định thầu dự án phải đảm bảo tính hiệu quả hơn so với đấu thầu rộng rãi

Đối với các dự án cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, khẩn trương triển khai các dự án, gói thầu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình, dự án.

Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Đức Thịnh khẳng định, các yêu cầu trên nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm chỉnh, đúng quy định trong việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án xây dựng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

(Theo chinhphu.vn)