Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chấn hưng giáo dục vì toàn vẹn lãnh thổ và dân chủ

Cập nhật ngày: 15/09/2014 - 09:02

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.

Sáng nay, 15-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng nêu rõ với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài,phát triển kinh tế tri thức, giáo dục đại học nói chung, ĐH Quốc gia Hà Nội nói riêng có trách nhiệm đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo đà bước vào kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu chiến lược là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra 5 nhiệm vụ lớn đối với ĐH Quốc gia Hà Nội cũng như các trường ĐH, cao đẳng trong cả nước, gồm đổi mới quản trị ĐH; đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; và hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Thủ tướng cho rằng để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nền giáo dục ĐH, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp trong đó thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường ĐH được coi là khâu quyết định, là yếu tố đột phá.

Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới ĐH Quốc gia Hà Nôi. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới ĐH Quốc gia Hà Nôi. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chấn hưng giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến của dân tộc; bồi đắp nguyên khí quốc gia vì một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa - hòa bình, thống nhất, độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do và pháp quyền; công bằng, văn minh và giàu mạnh - sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự nghiệp nặng nề, vĩ đại, vẻ vang của toàn Đảng, toàn Dân ta”.

Trên tinh thần này, Thủ tướng khẳng định: “Cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên tầm cao mới - đưa đất nước ta, dân tộc ta tiến kịp và tiến cùng thời đại”.

Nguồn Người Lao Động