Kinh tế   Kinh tế

Chất lượng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi chưa bảo đảm 

Cập nhật ngày: 20/11/2019 - 17:12

BTN - Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, vừa qua, Chi cục đã lấy 30 mẫu thuốc thú y và 60 mẫu thức ăn chăn nuôi tại 52 cửa hàng kinh doanh hai sản phẩm này để đưa đi kiểm nghiệm.

Cửa hàng thuốc thú y Kim Sang (tại xã An Cơ, huyện Châu Thành) vừa bị xử phạt hành chính về kinh doanh thuốc thú y có hàm lượng thuốc ngoài mức giới hạn cho phép.

Kết quả có 5 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi có hàm lượng protein không đạt so với công bố chất lượng và 10 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y có hàm lượng thuốc ngoài mức giới hạn cho phép. 

Chi cục đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở trên, với mức tiền từ 5.500.000 đồng đến 17.500.000 đồng; có 3 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi bị phạt cảnh cáo.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các cơ sở vi phạm trong kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi phải khắc phục hậu quả, phối hợp cơ sở sản xuất để thu hồi, tái chế thuốc thú y có hàm lượng thuốc ngoài mức giới hạn cho phép so với hàm lượng ghi trên nhãn.

NGUYÊN VŨ