Chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phải được thu gom, xử lý triệt để 

Cập nhật ngày: 24/04/2020 - 11:43

BTNO - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 744 về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19 gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, chất thải y tế và chất thải sinh hoạt phải được thu gom, xử lý triệt để, an toàn, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đồng thời hướng tới mục tiêu lâu dài trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường thời kỳ hậu dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý chất thải.

Công nhân thu gom chất thải sinh hoạt tại chợ Long Hoa, thị xã Hòa Thành- Ảnh minh hoạ

Đối với Sở Y tế, chỉ đạo và bảo đảm kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, bảo đảm không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan tăng cường thanh, kiểm tra giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở tập trung cách ly trên địa bàn tỉnh; đặc biệt việc phân loại, thu gom, lưu trữ, chuyển giao chất thải y tế, nhất là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ.

Ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, có thể xử lý tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế, bảo đảm khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý… Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định; không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần.

Sở TN&MT hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời hàng ngày và đột xuất; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các cơ sở vận hành và xử lý chất thải đúng quy định hiện hành. Đồng thời chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm được xử lý tất cả tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của ngành chuyên môn và UBND tỉnh; phối hợp với Sở Y tế, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn theo quy định.

Thế Nhân


Liên kết hữu ích